Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  GRUPA III
GRUPA III
SŁONECZKA
 
NAUCZYCIELKA - MARZENA SALAWA
 

Wskazówki dla rodziców grupy III do pracy z dzieckiem w domu:

Rozwój fizyczny

Wspomagając rozwój fizyczny dziecka w domu można wykonywać następujące ćwiczenia:

1. Podskoki na jednej i dwóch nogach.

2. Stanie na jednej nodze (także z zamkniętymi oczami)

3. Skoki na skakance.

4. Zabawy z piłką usprawniające umiejętność chwytu i rzutu piłką.

5. Bieganie na krótkim dystansie.

Ćwiczenia usprawniające manualnie- z zachowaniem porządku od lewej do prawej

1. Budowanie z klocków.

2. Lepienie z plasteliny ( ugniatanie , wałkowanie, wypełnianie konturów plasteliną, lepienie zwierząt, toczenie kulek).

3. Malowanie kredkami i farbami (należy zwracać uwagę na prawidłowe trzymanie kredki lub pędzla). - malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużych arkuszach papieru, malowanie palcami, pędzlem, watą, zamalowywanie dużych płaszczyzn od strony lewej do prawej, malowanie linii falistych, poziomych, pionowych, łamanych, kółek, domalowywanie brakujących elementów,

4. Rysowanie: zabawy ruchowo-graficzne: odtwarzanie rysunku według instrukcji (np. narysuj na środku kartki domek, po prawej stronie domku drzewo itd., wodzenie palcem po wzorze, rysowanie ołówkiem, patykiem, kalkowanie, wydzieranie łatwych kształtów np. piłek, komponowanie z kolorowych pasków, kolorowanie, rysowanie po śladzie, obrysowywanie szablonów figur(koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) i ich kolorowanie, - kreślenie linii poziomych, kolistych, falistych, zamkniętych, łączenie liniami wyznaczonych punktów, różne szlaczki.

5. Wycinanie nożyczkami: ciecie papieru wzdłuż linii prostej, falującej, łamanej, wycinanie figur geometrycznych, puzzli, które trzeba połączyć w całość (należy zwracać uwagę na prawidłowe trzymanie nożyczek oraz bezpieczne posługiwanie się nimi)

6. Wydzieranie z papieru i wyklejanie obrazków.

7. Układanki z koralików, patyczków, wełny i innych tworzyw.

Rozwój umysłowy

Wspomagając rozwój umysłowy dziecka w domu można wykonywać następujące ćwiczenia:

1. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe: wystukiwanie rytmu klockiem, na bębenku, graficzne odtworzenie rytmu za pomocą np. kresek, różnicowanie dźwięków oparte na muzyce i rytmie, analiza i synteza wyrazowa zdań: dzielenie zdań prostych na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby i synteza tych sylab( dorosły dzieli dziecku wyraz na sylaby np. dy-wan, zadaniem dziecka jest połączyć sylaby i powiedzieć, co to za wyraz), liczenie sylab w wyrazie, wyodrębnianie głosek ( jaką słyszysz 1 głoskę w wyrazie Ola, jaką słyszysz ostatnią głoskę w wyrazie dom), dzielenie wyrazów na głoski

2. Układanie samodzielnie przez dziecko krótkiego opowiadania na podstawie historyjek obrazkowych (6 elementowych).

3. Czytanie dziecku (czytamy dziecku krótką bajkę i prosimy, żeby nam ją streściło, albo żeby odpowiedziało na pytania dotyczące wysłuchanej bajki).

4. Ćwiczenia kształcące umiejętność określania położenia przedmiotów względem innych np. pod, nad, obok ,przed, za, po prawej stronie, po lewej stronie

5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10 na konkretnych przykładach (patyczki, guziki, klocki itp.).

6. Ćwiczenie pamięci: powtarzanie wierszyków, zapamiętywanie szczegółów obrazków, naśladowanie ruchów ciała innych

7. Zabawy aktywizujące myślenie (zagadki, rebusy, zagadki logiczne, domina, gry dydaktyczne) .

 

Propozycje do realizacji od 25 marca :

Szanowni Rodzice proponuję na ten tydzień temat „Dzień dobry, Pani Wiosno" oraz następujące propozycje do jego realizacji: 

 

1. - „Odejście zimy” – słuchanie bajki Kamila Polaka.

Czemu bałwanek jest dziś taki smutny? Ma nosek skrzywiony i jest wychudzony?Powiedz wróbelku, co się stało, że wszędzie śniegu tak mało zostało?Czy nie wiesz Basiu, że wiosna nadchodzi, śniegi topnieją, przyroda się rodzi?A śnieg wiosny wcale nie lubi, jest mu gorąco, więc swe płatki gubi. Za to kwiatuszki, ptaszki i dzieci cieszą się, gdy słonko ślicznie świeci. Lubią zieleń trawy i wiatru muskanie, wiosenne zabawy, stokrotek zbieranie. Kiedy przyjdzie lato i dni gorące, radośnie skaczą i bawią się na łące. Aż przyjdzie pora na starość lata, gdy zimno z ciepłem zacznie się przeplatać.I znowu śnieg pojawi się na łące, a znikną kwiatki pachnące.Tak jest od wieków, przez wszystkie lata, zima się z wiosną, latem, jesienią przeplata.

Rozmowa na temat tekstu, zadajemy pytania:

- Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna?

- Kto się cieszy z nadchodzącej pory roku?

- Jakie mamy pory roku?

2. Zabawa oddechowa pt. „Wiosenny wietrzyk”

Dzieci naśladują wiosenny wietrzyk, dmuchając na papierowe paski (mogą być z bibuły). Wykonują wdech nosem i długi wydech ustami.

3. „Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni

4. „Tulipan” – zabawa grafomotoryczna.

Dzieci rysują wg czytanego tekstu:

 • Po cichu, ale wesoło narysuj czerwone koło

 • Kreska w prawo, kreska w lewo, czubek taki jak ma drzewo

 • Pod tą główką-kółko małe na zielono obwiedź całe

 • Zapamiętaj też, że wiosną tulipany prosto rosną

 • I że kwiatek to nie zwierz- z lewej liść i z prawej też!

 • Popraw listek, popraw płatek

 • Już na kartce kwitnie kwiatek!

 

5. Piosenka do nauki pt. „ Idzie wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4

 

Tekst piosenki:

Strojna w zieleń

poprzez ziemię

idzie wiosna.

Cała w kwiatach

w śpiewie ptaków

w blasku słońca.

Jasną chmurę

ma nad czołem,

uśmiechnięta.

Wiatrem miękkim

pełnym ciepła

owinięta.

Idzie ziemią,

idzie wodą,

jak to wiosna.

Aż do lata

dojdzie strojna,

by tam zostać.

 

idzie wodą,

jak to wiosna.

Aż do lata

dojdzie strojna,

by tam zostać.

6. Praca plastyczna:

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2020/03/wiosenne-obrazki-kwiatkow-na.html?m=1&fbclid=IwAR2ui4RV51udqYseJjvwDzQKbJClgVOFAqu8ptNMo3uA550yvEO_2xyqMRk

7. Zabawa badawcza: „Od nasionka do kwiatu”.

Dzieci wkładają do czystych słoików papierowe ręczniki lub watę.Dodają odpowiednią ilość wody, żeby ręcznik lub wata nasiąkły. Umieszczają w słoiku ziarno fasoli lub kukurydzy. Poprzez następne dni należy utrzymywać ziarenka w wilgotnym podłożu i obserwować. Codziennie obserwować hodowlę i omawiać z dzieckiem zachodzące zmiany.

8. Propozycja do pokolorowania:

Przesyłam linki do zabaw w wolnej chwili:

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/212262966791470/

https://wordwall.net/pl/resource/995123


 

Propozycje do realizacji od 31 marca :

 

Drodzy Rodzice proponuję na ten tydzień temat „Zabawy na każdą pogodę” oraz następujące propozycje do jego realizacji: 

 

1. Pogoda jest jak….- zabawa w kończenie zdań. Np. Gdy jest zimno to…,W wielkie upały można…., Deszcz jest jak….,Gdy pada grad, to…..itd.

 

2. „Kwiecień plecień, bo przeplata- trochę zimy, trochę lata”.

Zabawa słowna, rozmowa na temat przysłowia, zachęta do poznania innych np. „W marcu jak w garncu”,„Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze”, „Czasami w marcu zetnie wodę w garncu”, „Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje”, „Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają”.


 

3. Proszę przeczytać fragment wiersz J. Tuwima pt. „ DWA WIATRY”

Jeden wiatr – w polu wiał,
drugi wiatr – w sadzie grał.
Cichuteńko, leciuteńko,

Liście pieścił i szeleścił

Mdlał…

Jeden wiatr- pędziwiatr!

Fiknął kozła, plackiem spadł.

Skoczył, zawiał, zaszybował.

Świdrem w górę zakołował.

I przewrócił się i wpadł.

Na szumiący, senny sad

Gdzie cichutko i leciutko

Liście pieścił i szeleścił

Drugi wiatr.

 

Po przeczytaniu fragmentów wiersza, należy porozmawiać na temat jego treści oraz zjawisk pogodowych występujących w przyrodzie (wiatr, zachmurzenie, opady, deszcz, grad,temperatura).

 

4. Doświadczenia z wiatrem.

Należy przygotować: różne przedmioty(balon, piórka, watę, piłeczki, 2 różne klocki, kartkę papieru).

Doświadczenie: Czy wiatr może poruszać różne przedmioty?

Nadmuchujemy balon, wypuszczamy powietrze kierując jego strumień na wymienione przedmioty. Dzieci obserwują i samodzielnie wyciągają wnioski. Które przedmioty poruszył wiatr i dlaczego?

5. Zabawa ruchowa Wiatr – swobodne zabawy do dowolnej melodii ( można wykorzystać piosenkę o Wiośnie).

Rozmowa na temat jak można wykorzystać wiatr (porusza wiatraki, żagle, rozsiewa nasiona, suszy pranie itd.) Siła wiatru bywa również niszcząca, proszę wykorzystać zdjęcia.

6. Zabawa z wierszem E. Dalcroz –  „Palce”. W trakcie tej zabawy dzieci utrwalają umiejętności przeliczania od 1 do 5, w aspekcie głównym (jeden, dwa, trzy…) oraz w aspekcie porządkowym (pierwszy, drugi, trzeci...).

 

Jedna dłoń, palców pięć, każdy ma na spacer chęć.

Cztery palce idą w zgodzie, a ten kciuk osobno chodzi.

Jedna dłoń, palców pięć na wycieczkę mają chęć.

Gdy wyruszą wszyscy razem, wskazujący drogę wskaże.

Jedna dłoń, palców pięć, zmierzyć się dziś mają chęć.

Każdy rosły jest i zdrowy, a największy ten środkowy.

Jedna dłoń, palców pięć na błyskotki mają chęć.

Cztery wzięły jeden grosik a serdeczny pierścień nosi.

Jedna dłoń, palców pięć, każdy ma do pracy chęć.

A gdy zmęczy się ten mały, palce cztery pomagały.

 

7. Zabawa rytmiczna „Słonko po deszczu”-  M. Kownacka

Pada deszczyk! Pada deszczyk!
i po liściach tak szeleści.

Szu! Szu! Szu!

(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę)

Zatuliły kwiatki płatki,
główki chylą do rabatki!
Kap! Kap! Kap!
(Dzieci opuściły nisko głowy)

Deszcz ustaje – płyną chmury –
Kwiaty wznoszą się do góry!
Ho! Ho! Ho!
(Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę)

Wiatr tu pędzi na wyścigi.
Wiatr kołysze nam łodygi!
Wiu! Wiuu! Wiuuu!
(Dzieci w rozkroku z rękami uniesionymi do góry kołyszą się na boki)

Zabawa usprawni koordynację ruchową oraz koncentrację uwagi.

Powtarzanie przez dzieci: szu ,kap, ho, wiu usprawni mowę dziecka, będą to doskonałe ćwiczenia logopedyczne poprzez wielokrotne powtórzenia.

Proponuję zabawę powtórzyć kilka razy w ciągu całego dnia.
 

8. Zabawa plastyczna Tęcza 3D.

Do pracy potrzebne będą:  nożyczki, papier kolorowy lub biała kartka, kredki, klej. Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy.

Dzieci  tną paski papieru kolorowego  (może być po narysowanej linii) lub paski białej kartki i kolorują je na podane kolory- czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy (ciemno niebieski) i fioletowy.  Paski  powinny mieć długość około  15 cm. I szerokość  1cm.  Po wycięciu pasków zaginamy  ich końcówki na 1 cm.  Zagięte końcówki kolejno smarujemy klejem i naklejamy obok siebie tworząc tęczę 3D. Dodatkowo rodzice współpracując z dziećmi wytną białe chmurki,  słoneczko i wspólnie nakleją na kartce, mogą być też krople deszczu.

Kolorowe paski naklejamy w odpowiedniej kolejności:

*czerwony

*pomarańczowy

*żółty

*zielony

*niebieski

*granatowy

*fioletowy

 

Gdy słońce świeci
i deszczyk pada,
ona na niebie
cudnie się rozkłada. (tęcza)

 

 

Poniżej garść przydatnych linków do stron, które mogą urozmaicić czas spędzony z dzieckiem w domu. Zachęcam do korzystania!
 

* Karty pracy:

https://childdevelop.pl/worksheets/tag-detsad/

* Pomysły na zabawy w domu:

https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html

* Zabawy z muzyką:

https://m.youtube.com/channel/UCMcOFw0an9id68IixeyNbMA

* Laboratorium wyobraźni - filmy edukacyjne dla dzieci:

https://miastodzieci.pl/…/e-xperymentarium-laboratorium-w…/…

* Zabawy muzyczne w języku angielskim:

https://supersimple.com/super-simple-songs/

* Pomysły na język angielski:

https://www.uczedzieciangielskiego.pl/

* Teatr Gwitajcie - dobranocki:

https://teatrgwitajcie.pl/

* Teatr Groteska interaktywnie:

http://www.groteska.pl/

* Gry edukacyjne online:

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4

* Gry i zabawy dla dzieci:

http://www.zyraffa.pl/

 

Propozycje do realizacji od 6.04.2020

 

1.Wielkanoc – rozmowa na podstawie zgromadzonych, przedmiotów, obrazków i własnych doświadczeń - zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

Święcenie pokarmów

Zgodnie z polską tradycją w Wielką Sobotę udajemy się do kościoła z wiklinowymi koszykami w rękach, by poświęcić pokarmy na świąteczny stół.

Zwyczaj ten sięga VIII w., natomiast w Polsce znany jest od XIV w. Kiedyś szlachcic posyłał powóz konny po kapłana, którym dobrodziej przybywał do dworu, by poświęcić cały stół.
Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania! Układano je w większych koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, a nawet przed domostwem. Rozkładano dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że taka biała płachta ma moc ochrony przed piorunami, dlatego rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza. . Do koszyka wkładano zawsze pokarmy, które w pierwszy dzień świąt podawane były ?bez dymu?, bo  przygotowywano je wcześniej i nie wymagały gotowania. W Wielkanoc nie rozpalano bowiem ognia pod kuchnią.  Obecnie obrzęd święcenia potraw odbywa się najczęściej w kościołach albo przed nimi, na wystawionych stołach.  Święcimy  tylko symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej święconki może być też różna, w zależności od danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka domowego ciasta.

Baranek z chorągiewką

Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary. Wierzono, że baranek wielkanocny zapewni domownikom przychylność sił natury i ochroni przed klęskami.

Jajko

Jajko jest znakiem początku życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Uchodzi także za metaforę życia ukrytego oraz siły istnienia. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych. Święconym jajkiem dotykano zwierzęta domowe, by uchronić je od chorób, a skorupki rozsypywano wokół domu i zakopywano w narożnikach pola, co miało zapewnić urodzaje.

Chleb

Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia. Chleb jest symbolem pomyślności, dostatku, obfitości i sytości, a wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kromkę chleba.

Wędlina

Ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i płodność. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę.

Ciasto

To oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy – babka czy mazurek – będący wyrazem naszych umiejętności. Jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach w czasie Wielkiego Postu.

Chrzan

Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły i żywotność. Wierzono, że zapobiega nieszczęściom i obezwładnia złe moce, więc dodano go do święconki, by zapewnić pokój w życiu rodzinnym

Sól

Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nadaje potrawom smak, a dzięki właściwościom konserwującym chroni je przed zepsuciem.  Wierzono, że chroni przed chorobami i odstrasza siły nieczyste.

Inne składniki święconki

Składników święconki bywa więcej, a różnice wynikają z tradycji regionalnych. W koszykach pojawia się więc również:

ser – oznaka harmonii między człowiekiem a siłami przyrody,

pieprz –  symbolizujący gorzkie zioła,

naczynie z wodą –  symbol Ducha Świętego,

zajączek – kojarzony z płodnością i odrodzeniem przyrody, a że śpi ponoć z otwartymi oczami, więc to on miał pierwszy zobaczyć Zmartwychwstałego.

2. Zakładamy hodowlę rzeżuchy– wspólne sianie rzeżuchy na zwilżonej wacie, połączone rozmową na temat: Co jest potrzebne roślinom, aby mogły rosnąć?- przypomnienie.

3. Zabawa z wierszem: autor: Agata Dziechciarczyk

 

Nastroszyła kurka piórka
I zdziwiona parzy
Jak jej jajko ucieka
I wpada do kaszy

Kura na to powiada
Ko, ko, ko, tak nie wypada!

A jajo roześmiane
Tarza się na zmianę
Raz w kaszy jaglanej
Raz w kaszy gryczanej

Kura na to powiada
Ko, ko, ko, tak nie wypada!

Bierze jajo pod skrzydło
Przydałoby się mydło
Do wody jajo wrzuciła
I umyła

A jajo na to hi, hi, hi
Ani mi się śni!

Hop z wody wyskoczyło
I tarza się na zmianę
Raz w kaszy jaglanej,
Raz w kaszy gryczanej

Kura na to powiada
Ko, ko, ko, tak nie wypada!

Jajo do siebie przytula
Nad jajem się rozczula
Kocham Cię brudasku mój
Ale teraz grzecznie stój

Jajo na to hi, hi, hi
Ani mi się śni

Kura jajo przytrzymała
Nasionka dziobała
Tak skrobała, tak stukała
Że wzorek wydziergała

Zaskoczona powiada
Ko, ko, ko, tak nie wypada!

Inne kury zdziwione
Patrzą zachwycone
Jaja do kaszy wrzucają
Niech się turlają

Kura na to powiada
Ko, ko, ko, tak nie wypada

A jaja szczęśliwe
W kaszy się tarzają
Na kremowo i brązowo
Wzory oklejają
Czy to nam się śni?

Pięknie ozdobione
Kolorowo oklejone
W końcu grzecznie siadły
Czy ładnie wypadły?

Kura na to powiada
Ko, ko, ko, to maskarada!

Omówienie wiersza, wskazanie głównego bohatera.

4. Wierszyk do wspólnej nauki -

Mówi zając do baranka- jaka piękna ta pisanka

Wtem z jajeczka wyszła kurka, nastroszyła swoje piórka,

biega głośno krzyczy: że Wesołych Świąt Wam życzy!


5. „Jajka strojnisie” 
 
Dziecko ma przed sobą kształt jajka, rodzic wypowiada tekst: 
 
Jedna kura pana Jana Zniosła jajko dzisiaj z rana Jajko powiedziało do swej koleżanki musimy zmienić się w pisanki
 
I prosi dziecko, żeby ułożyło na swoich jajkach podany wzór. (rodzic pokazuje dziecku wzór, który ma odtworzyć), można wykorzystać kolorowe patyczki, nitkę, guziki.

 

6. Zapraszam do wykonania wielkanocnych ozdób:)
Oto kilka podpowiedzi:


Pomocne linki:

BAJKI - POMAGAJKI – do czytania dzieciom ale też do słuchania, są tam także ciekawe bajki terapeutyczne, pomagające na różne kłopoty
https://bajki-zasypianki.pl/

GIMNASTYKA:
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html

 

Propozycje do realizacji od 14 kwietnia 2020 roku

Temat: Wiosenne zagadki matematyczne.

1.Zabawy ruchowe.

Skaczące żabki.

Dzieci  ustawiają się na jednej linii- to linia startu i skaczą do drugiej wyznaczonej linii- linia mety. Na hasło HOP po drodze wykonują pełny obrót wokół własnej osi.

Jajko na łyżce.

Startujemy z linii mety. Dziecko trzyma w rękach dużą łyżkę , a na niej ugotowane na twardo jajko. Zadaniem dziecka jest przejść z linii mety do linii startu w taki sposób, aby nie zrzucić jajka z łyżki.


2. Matematyczne wyliczanki:

 • Jabłko, gruszka i daktyle- klaśnij w ręce razy tyle( 3 razy)

 • Kapusta i ogórek- tyle razy podskocz w górę ( 2 razy)

 • Marchewka, pietruszka i bób- tyle razy przysiad zrób (3 razy)

 • Kalarepa i mak- za uszy 2 razy się złap

 „Duży, większy, największy” – zabawa matematyczna, określanie wielkości.


Dziecko siada przy stoliku. Rodzic daje dziecku wycięte z papieru różnej wielkości kółka. Zadaniem dziecka jest przyklejenie ich na kartkę – od najmniejszego do największego .


Zabawa Nr 1     POLICZ KLOCKI

cel: ćwiczenie w dodawaniu i odejmowaniu elementów

Do zabawy należy przygotować 10,  przedmiotów np. klocków lub kredek…

Zadanie dziecka polega na wykonywaniu zalecanych działań .Jasiu dostał 10 kredek ( kloców..)

Prosimy, aby dziecko wybrało 10 klocków. Następnie prosimy, aby dziecko podzieliło je na równe części. Następnie nauczyciel (rodzic) zabiera 5 klocków i prosi, aby dziecko policzyło ile klocków mu zostało. Następnie prosimy, żeby dziecko oddało nam 2 kocki.  Znowu zadajemy pytanie dziecku. Ile zostało Ci klocków?…. Można bawić się z dzieckiem tak długo, jak  długo będzie  zainteresowane.

Zabawa Nr 2   GRECKIE WZORY

cel: doskonalenie sprawności manualnych,

 

 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

 • utrwalanie kierunków na kartce (prawa, lewa, góra, dół)

 

Do  zabawy należy przygotować kartkę papieru i ołówek.

Zadanie polega na rysowaniu wzorów wg wskazówek. „Kreska w prawo potem kreska w dół,  następnie do góry…, w bok” itd.

Zabawa nr 3    DZIECIĘCE LICZENIE

cel: doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym dla dzieci zakresie

 

Do zabawy należy przygotować kostkę do gry oraz 6  przedmiotów. (Kostkę można wykonać wspólnie z dzieckiem ) . Zabawa polega na rzucaniu kostki do gry i przeliczaniu przez dzieci kropek, następnie wybieranie tyle samo przedmiotów.

Zabawa nr 4 „TYLE SAMO, MNIEJ, CZY WIĘCEJ WODY”

Zabawa badawcza, rozwijająca umiejętności matematyczne. Rodzic przygotowuje dla dziecka zestaw naczyń o różnej pojemności np. plastikowa butelka, kubek, słoik, mała miska, kieliszek i lejek. Zadaniem dziecka jest sprawdzenie:

Ile kieliszków wody zmieści się w jednej szklance?

Ile szklanek wody zmieści się w butelce?

Przelewając wodę z butelki do plastikowych kubków, ile z nich napełnimy?

Do którego z tych naczyń zmieści się najwięcej wody?

Wlej jeden kubek wody do miski i jeden do butelki? czy w którymś z tych naczyń będzie więcej wody niż w drugim, czy może tyle samo? Dlaczego? Dziecko za pomocą rysunków zapisuje wyniki swoich doświadczeń. Pytania i polecenia będą się różnić w zależności od tego jakie naczynia dziecko otrzyma. Rodzic dobiera pomoce niezbędne do wykonania doświadczenia i zadaje wybrane przez siebie pytania.


ZABAWA nr 5

Wiosenne zagadki matematyczne” - dzieci rozwiązują zadania tekstowe, przeliczają elementy i dodają je do siebie. N. zachęca dzieci do przeliczania na palcach.

Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło śpiewały 4 słowiki. Ile ptaszków śpiewało na cześć wiosny?

Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 motyli fruwało nad wodą, a 3 przysiadły na kwiatach. Ile razem motyli witało wiosnę?

Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile kwiatów zakwitło? Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4. Ile bocianów przyleciało na wiosenną łąkę?


 3. Wiosenne zagadki

Zapraszam Was Kochani do rozwiązania zagadek o wiośnie. Możecie w wolnej chwili wszystkie rozwiązania zagadek narysować i podarować komuś bliskiemu, kto jest dla Was bardzo ważny. Miłej zabawy!

 

To nie bocian, nie jaskółka.

Krzyczy ku, ku. To….

                                 (kukułka)

 

Jedna wiosny nie uczyni- to znane przysłowie.

Ostre, długie jest jej skrzydło, krótki dziób na głowie.

Ptaszek umie pięknie latać, robi w niebie kółka.

A jej nazwa jest Ci znana, to przecież….

                                                             (jaskółka)

 

Mały, szary ptaszek.

Krótki ma dziób, niedługi ogonek.

Wiosnę radośnie swym śpiewem wita dzionek.

                                                       (skowronek)

 

Nadchodzi po zimie,
znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach
i w promieniach słonka.                           

                                  (wiosna)

 

Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały,

dzieciom na powitanie

o wiośnie klekotały.

                                (bociany)


4. Dodatkowo gdyby jednak tego materiału było za mało, taka praca nad emocjami

Wiersz pt. „Bocian” autor Wanda Chotomska

Bocian szuka bocianicy.
− Nie wróciła z zagranicy?
Niech się pan nie smuci
bocianica wróci.
A na razie, panie bocianie,
niech pan przygotuje
dla swojej żony mieszkanie.
− Gdzie?
− Na drzewie wysokim,
albo na stodole.
Albo wie pan gdzie −
najlepiej nad naszym
przedszkolem!

Co czuł bocian w wierszu, dlaczego był smutny? Jak wygląda ktoś kto jest smutny ? Kiedy ty jesteś smutna/y?. Jak sobie wtedy radzisz? A co poradzisz bocianowi? / warto rozmawiać o emocjach z dziećmi, zachęcajcie  drodzy rodzice swoje dzieci do rozmów o uczuciach, mamy teraz bardzo trudny czas przed sobą , te same emocje które nam towarzyszą , mają również dzieci, one słyszą i widzą co się dzieje wokół. No i oczywiście pamiętajcie o zabawie,  nauka też ma być  zabawą.

5. Dodatkowo można korzystać z linków:

* Quizy,kolorowanki i nie tylko
 https://wierszedladzieci.pl/quizy/

* Nauka figur geometrycznych
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/

* 100 pomysłów na zabawy plastyczne
https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com

https://szaloneliczby.pl/plytki-domino/


 

Propozycje do realizacji od 20. 04.2020


 

Temat: Dzień Ziemi w przedszkolu

Cele:

- Zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę poprzez wykształcanie codziennych nawyków proekologicznych oraz racjonalne korzystanie z jej zasobów.

- Przybliżenie dobrodziejstw, jakie daje nam planeta Ziemia, a także ukazanie niebezpieczeństw jej zagrażających.

- Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie.

 

DZISIEJ ZIEMIA SWOJE ŚWIĘTO MA, BO KAŻDY PRZEDSZKOLAK O NIĄ PIĘKNIE DBA”.

 

1. „ Hej zielona żabko”– zabawa muzyczno-ruchowa

Zaproś rodziców do wspólnej zabawy. Zaśpiewajcie piosenkę i zatańczcie zgodnie z podaną instrukcją.

 

Hej zielona żabko (machamy jedną ręką)

Miło poznać cię (machamy drugą ręką)

Ładnie sobie skaczesz (podskakujemy w miejscu)

Skakać naucz mnie (pokazujemy obiema rękami na siebie)

Hej złota rybko (machamy jedną ręką)

Miło poznać cię (machamy drugą ręką)

Ładnie sobie pływasz (pokazujemy pływanie)

Pływać naucz mnie (pokazujemy obiema rękami na siebie)

Hej żółta pszczółko (machamy jedną ręką)

Miło poznać cię (machamy drugą ręką)

Ładnie sobie fruwasz (rozkładamy ręce na boki i pokazujemy fruwanie)

Fruwać naucz mnie (pokazujemy obiema rękami)

Hej złota rybko (machamy jedną ręką)

Miło poznać cię (machamy drugą ręką)

Ładnie sobie pływasz (pokazujemy pływanie)

Pływać naucz mnie (pokazujemy obiema rękami na siebie)

https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8&feature=youtu.be

2. „Idziemy do lasu” – zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego oraz przygotowanych pomocy:

a)      Przejście po gałęziach ze skakanek,

b)      Przejście po kamykach z kolorowych krążków,

c)      Slalom między drzewami z butelek z wodą,

d)     Skoki przez kałuże z gazet.

 

3.      „Porządki w lesie” – zabawa dydaktyczna przy odgłosach lasu oraz
z wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów.

Na podłodze porozkładane są śmieci, a także kolorowe obręcze hula – hop. Przed rozpoczęciem zabawy nauczycielki wspólnie z dziećmi omawiają sposoby segregacji odpadów na podstawie plansz tematycznych oraz wyjaśniają znaczenie poszczególnych kolorów pojemników. Zadaniem dzieci jest pozbieranie śmieci,
a następnie rozpoznawanie i nazywanie ich, wspólne określanie materiału,
z jakiego zostały zrobione oraz wrzucenie ich do odpowiednich kół hula – hop.

 

4.      „Błyskawica, grzmot” – zabawa ruchowo – naśladowcza przy pląsie z zabaw integracyjnych Klanzy. (patrz youtube)

 

„Pada deszczyk / x2 ( naśladowanie gestem opadu deszczu)
wieje, wieje wiatr 2x ( naśladowanie gestem wiejącego wiatru)
I błyskawica, grzmot, i błyskawica grzmot, na niebie kolorowa tęcza jest” / x2.
(Klaśnięcie, tupnięcie nogą, uderzenie w udo, zatoczenie kręgu rękami.)

 

 

5.      „Spotkanie w lesie” – zabawa słowna – losowanie ilustracji przedstawiających zachowania się dzieci w różnych sytuacjach, oglądanie ich oraz próba dokonywania oceny zachowania bohaterów poprzez przyklejenie uśmiechniętej lub smutnej buzi.

 

6.      „Każdy przedszkolak dobrze wie, jak o przyrodę powinno dbać się” – ekologiczne  przyrzeczenie – dzieci składają przysięgę dotyczącą przestrzegania podstawowych zasad dbania o środowisko poprzez powtarzanie rymowanki: 

 

Przyjaciółmi przyrody chcemy być
i w zgodzie z naturą będziemy żyć.

Leśnymi duszkami się nazywamy
i dlatego radośnie przyrzekamy:


CHRONIĆ PRZYRODĘ,
OSZCZĘDZAĆ WODĘ
DOKARMIAĆ PTAKI,
DBAĆ O ZWIERZAKI,
KWIATY HODOWAĆ,
DRZEWA SZANOWAĆ,
ZIEMIĘ RATOWAĆ,
NIGDY NIE ŚMIECIĆ,
I UCZYĆ TEGO WSZYSTKIE DZIECI!

 

7.      „Zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje” – podawanie przez dzieci propozycji dotyczących tego, co może być w kolorze zielonym, rozwiązanie zagadki o żabce i zaproszenie do zabawy ruchowej przy pląsie pt. „Hej zielona żabko”.

 

Co to za zielona panienka,

na której lśni zielona sukienka.

Po zielonej trawie wesoło skakała,

przed bocianem szybko uciekała.

 

8. Zabawa z wierszem pt. „Cztery żywioły”- autor Olga Adamowicz

 

Cztery żywioły”

Cztery żywioły na świecie mamy

i już za chwilkę wszystkie je poznamy.

Żyć bez nich się nie da, bywają zakazem

są nam bardzo potrzebne i niebezpieczne zarazem.

Woda – to dla człowieka latem ochłoda

i do kąpieli i też do picia.

Potrzebna także do codziennego życia.

Lecz w nadmiernych ilościach woda groźna bywa.

W czasie powodzi cały dorobek ludzki porywa.

A gdy znów susza i wody potrzeba.

Ludzie czekają na kropelki z nieba.

Ogień – jest potrzebny kiedy mróz i zima.

Ogień jest cieplejsze bardziej niż pierzyna.

Mimo tego iż ogień dużo ciepła nam daje.

Chwila nieuwagi i pożar powstaje.

Z ogniem należy ostrożnie się obchodzić!

Bez zgody rodzica do niego nie podchodzić.

Ziemia - po której stąpają nasze nogi

Nie potrzebuje pięknej podłogi.

Wszytko co na niej żyje i co się znajduje.

Ludzkie serca niezmiernie raduje

i kiedy ludzie się tego nie spodziewają.

Trzęsienia ziemi się pojawiają.

Powietrze – którym na co dzień oddychamy.

Wpuszczamy go do domu gdy okna otwieramy.

W powietrzu różne zapachy wyczuwamy.

Gdyż zmysł węchu wszyscy posiadamy.

Lecz paląc w piecach powietrze zanieczyszczamy

przez co chorujemy, gorzej się czujemy.

Powodując smog wiecie co nas czeka?

Zatruwamy zdrowie i życie człowieka!

Największa na świecie powstaje zagłada

gdy nadchodzą tajfuny, potężne tornada.

To ogromna kolumna powietrza wirująca

różne rozmiary osiągająca.

Zatem od dziś żywioły już znamy i wszyscy je wymienić zdołamy.!

Pytania do tekstu:

1. Jakie żywioły zostały wymienione w wiersz?

2. Do czego potrzebny jest: ogień, powietrze, woda i ziemia?

3. Jakie zagrożenia spowodowane są przez poszczególne żywioły?

9. Żywioły- zabawa

Dzieci siadają w kółku. To dziecko, które ma rozpoczynać zabawę (jest prowadzącym) - staje w środku koła. Prowadzący rzuca piłkę do któregoś z dzieci, siedzącego w kręgu i woła jedną z czterech propozycji: ogień ziemia powietrze woda. Dziecko, które złapało piłkę (chusteczkę) musi szybko powiedzieć jakie zwierzę żyje w wymienionym przez prowadzącego żywiole (woda, powietrze, ziemia), np. woda - delfin. Wtedy to dziecko staje w środku koła i gra toczy się dalej. Ta osoba, która złapie piłkę (chustkę) przy słowie ogień nie mówi nic. Jeżeli się pomyli "za karę" idzie do środka.

10. Praca z kartami pracy:

 

 

Propozycje do realizacji od 27.04.2020

 

Temat: Święto mojej Ojczyzny!

CELE OGÓLNE:

 

- Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami.
- Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej


Symbole narodowe Polski pozwalają na odróżnianie naszego kraju od innych - to nasze znaki rozpoznawcze na całym świecie.

 

Zachęcanie dzieci do oglądania albumów o Polsce oraz podejmowania prób opisu oglądanych zdjęć i ilustracji.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Rozpoczęcie zajęć wierszem „Ojczyzna” W. Domeradzki:

 

Wszystko dookoła:
Szkoła, przedszkole,
Fabryczne dymy,
Żelazna kolej,
Kwiaty przy oknie,
Klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy
I las, co cieniem
Dzieci zaprasza
- wszystko to - Polska
Ojczyzna nasza.

 

2. Obejrzenie mapy geograficznej Polski. Odnajdywanie najbardziej charakterystycznych miejsc - Warszawa, Kraków, Zakopane, Morze Bałtyckie, Tatry, Wisła i granice Polski.

3. Wspólny taniec (pociąg) przy piosence Polskie symbole narodowe (Youtube).

 

Śpiewanie refrenu:

Jesteśmy Polką i Polakiem
dziewczynką fajną i chłopakiem,
kochamy Polskę z całych sił,
chcemy byś również kochał i Ty, i Ty.


4. Nauka rymowanki (fragment utworu R.Przymus „Polska”).

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.

5. Obejrzenie filmu - Polskie symbole narodowe. (Youtube).

6. FLAGA:

 

- oglądanie flagi;
- recytacja wiersza „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski:

 

Powiewa flaga
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste. 

 

- odnajdywanie flagi Polski wśród innych flag;

7. HYMN:

 

- słuchanie hymnu Polski poprzedzone wyjaśnieniem: czym jest hymn, kiedy jest śpiewany i jak należy się zachować słuchając lub śpiewając hymn. Dzieci słuchają hymnu w postawie „na baczność”, z zachowaniem należytej powagi;
- rozpoznawanie hymnu wśród innych utworów;

8. GODŁO:

 

- oglądanie, opisywanie godła;
- wysłuchanie wiersza „Znak” M. Łuszczuk:

 

Czy ty wiesz, jaki to znak:
W czerwonym polu
biały ptak?
- Wiem -
odpowiada Jędrek mały –
to jest znak Polski:
Orzeł Biały.   
                             

 


9. „Godło-flaga-hymn”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem symboli narodowych.
Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Na pauzę nauczyciel podnosi ilustrację symbolu,a zadaniem dzieci jest wyklaskać jego nazwę.


 


10. Wspólna recytacja wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”:

Kto ty jesteś? Polak mały!
Jaki znak twój? Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi!
W jakim kraju? W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną!
Czym zdobyta? Krwią i blizną!
Czy ją kochasz? Kocham szczerze!
A w co wierzysz? W Polskę wierzę!

 

(nauczyciel zadaje pytania- dzieci odpowiadają).

11. Zabawa „Prawda, fałsz” - ocenianie wypowiedzi

- Stolicą Polski jest Warszawa.
- Flaga Polski jest czerwono - biało - czerwona.
- Podczas słuchania hymnu stoimy na baczność z zachowaniem należytej powagi.
- Godłem Polski jest biały łabędź na czerwonym tle.
- Państwo w którym mieszkamy nazywa się Polska.
- Największa rzeka w Polsce to Wisła.
- Mieszkamy w Polsce, więc posługujemy się językiem angielskim.

12. Powtórzenie i nauka na pamięć:

Przysłowie: „Kto Polskę miłuje gorąco i szczerze, ten czasu nie traci, i do pracy się bierze”.

 

 

13. Zabawa dydaktyczna "Zagadki o Polsce":

 

1) Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.
 (godło)


Podpowiedź:


Rymuje się ze słowem „siodło”,
Jednym z symboli Polski jest... 
(godło)

 

2) Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień. 
(flaga)

 

3) Herbem tego miasta, jest piękna syrenka
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,
I stolicą państwa  polskiego mianowano.
Przez nie rzeka Wisła przepływa,
Zatem jak stolica Polski się nazywa? 
(Warszawa)

 

4) Ta szeroka rzeka płynie,
 po polskiej krainie.

Niczym błękitny, ostry nóż,
 przecina Polskę wzdłuż.
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę.
 (Wisła)

Podpowiedź:


Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła.
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona…
 (Wisła)

 

5) Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem. 
(hymn)

 

Podpowiedź: 

 

Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym,
Na zawsze zapamiętam mojego kraju…
 (hymn)

 

 

14. Działalność o charakterze manualnym przy współudziale rodziców – wykonanie flagi Polski poprzez odbijanie dłoni dziecka i rodzica pomalowanej czerwoną farbą na białym bristolu.

15. Puzzle-mapa Polski

 

Dla chętnych wysłuchanie opowiadnia i zrobienie do niego ilustracji.

 

Wars i Sawa”  - opowiadanie na podstawie legendy W. Chotomskiej.


Dawno temu, nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego dnia gdy szedł nad rzekę by zarzucić sieci usłyszał piosenkę:
            
Siedem Fal mnie strzeże i siedem błyskawic.
         Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi.

Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że Wars nie zawahał się ani chwili. Zawołał - Niczego się nie boję! – Wskoczył do swej łodzi i popłynął.
Jednak ledwie odbił od brzegu rozpętała się straszliwa burza.
- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.
- Porwę twoje sieci na strzępy ! – ryczał wicher.
- Zatopimy łódź! – groziły fale.
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy był już na samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i powiedziała: - Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.
Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa, a na ich pamiątkę i od ich imion powstała nazwa miasta…
DZ: Warszawa.

 

Co zapamiętałeś?” – odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące opowiadania.
N: Kto z was powie nam kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal?
Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars?
Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy?
Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa?

 

Stolica” – wyjaśnienie pojęcia
N: Świetnie zapamiętaliście wiele szczegółów z opowiadania, a czy potraficie powiedzieć jaką rolę pełni Warszawa w Polsce? Co znaczy słowo stolica?
N: Stolica – to pojęcie oznaczające miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz. (pałac prezydencki, sejm i senat)
A kto wie jak wygląda herb Warszawy?
DZ: Syrenka warszawska

 

Dodatkowo dla chętnych patriotyczne karty pracy:

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/3-maja/karty-pracy3m/?fbclid=IwAR2oilnD1q0OA58hqmvPXFCU7zJNvghAOBoKIxvC7LVY9JVQPNAbO0U0SZw

https://youtu.be/3qBRmtxOIIw?fbclid=IwAR2D53CUYJ34IYtrNGUbLb6-Cd9TQNXVg3NCcU14fJ4tmbHkrED8dpg7YVM

 

Propozycje do realizacji od 04.05.2020


 

W tym tygodniu zapoznamy się z tematem „Na wsi”


 

1. Zestaw ćwiczeń ruchowych.

-,,Maszyny rolnicze”- dzieci biegają po wyznaczonym terenie, na sygnał. np. traktor, kombajn, wóz z koniem, dzieci głosem i ruchem naśladują maszyny rolnicze i tak ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie.

– ,,Bociany”- dzieci chodzą po obwodzie koła, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc w dłonie, ręce mają wyprostowane. Podczas wykonywania tych gestów dzieci mówią kle, kle.

,,Berek kucany”- dzieci poruszają się w wyznaczonym miejscu w rytm muzyki, tamburyna. Gdy muzyka  milknie, dzieci przykucają- kto się opóźni, wykonuje trzy przysiady. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.

2. ,,U Dziadka Lulka na wsi” – Kanał dla dzieci Lulek TV – a tam dzieci zapoznają się ze słowami i melodią piosenki; usłyszą odgłosy zwierząt i będą mogły uczestniczyć w quizie. Jestem pewna, że dobrze wam poszło.

 https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

3. To teraz pomóżcie dla Piesia Tv znaleźć jego mamę i obejrzyjcie bajkę ,,Szukam mamy” YouTube Kids – oglądając tę bajkę utrwalicie nazwy zwierząt na wiejskim podwórku, usłyszycie ich odgłosy, ale także zapoznacie się z nazwami dzieci prezentowanych zwierząt np. koń-źrebak, kura-kurczaczek itp.

 https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

4.,,W zagrodzie Małgosi" – wspólne czytanie. Gdy rodzic przeczyta ,,Piesek szczeka, to ty powiedz - hau, hau, hau. Kotek miauczy – a ty - miau, miau, miau itd.”

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU,
Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU,
Kura gdacze; KOD, KO, DA
Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA.
Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: BE, BE, BE,
Koza muczy: ME, ME, ME,
Indor  gulaga: GU, GU, GU
Krowa ryczy: MU, MU, MU,
Konik parska: PRR, PRR, PRR
A pies warczy: WRR, WRR, WRR.
I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da.

 5. Proponuję też zabawę ,,Zwierzątkowe memo” - dla przypomnienia gra w Memo, to zabawa pamięciowa polegająca na odszukiwaniu par takich samych obrazków. Poniżej możecie pobrać przygotowane karty i wydrukować je dwa razy na sztywnej kartce lub nakleić obrazki na kartkę z bloku technicznego. Obrazki wycinamy zgodnie z liniami i możemy zacząć zabawę.

              https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/memo-zwierzeta-do-druku/

6.  A teraz trzeba się trochę poruszać proponuję zabawę - ,,Co to zwierzę ?” - kalambury –  naśladuj zwierzę mieszkające na wiejskim podwórku, jego sposób poruszania się odgłosy jakie wydaje, a rodzic ma za zadanie odgadnąć co to za zwierzę. Potem zmiana ról.

7. Myślę że teraz jest dobry czas, aby pobudzić waszą wyobraźnię. Pomyśl jak z ręki możesz ,,wyczarować” ,,Zwierzę z wiejskiego podwórka”. Poproś rodzica, aby na kartce odrysował kontur twojej dłoni, a ty stwórz z niego zwierzaka. Chętnie obejrzę wasze prace, gdy się spotkamy, ciekawa jestem waszych pomysłów.

8. Słuchanie i śpiewanie piosenki „ Stary Donald farmę miał” w wersji polskiej i angielskiej /instrumentalizacja piosenki  do wykorzystania garnki, miski, łyżki/

Stary Donald farmę miał ija, ija o! (gramy)
I na tej farmie świnkę miał ija, ija o! (gramy)
Świnka chrum – chrum – chrum (x2) (śpiewamy)
Stary Donald farmę miał ija, ija o! (gramy)

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c

https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0 /wersja angielska

9. Mając na uwadze nieustanną potrzebę ruchu u dzieci proponuję  zabawę ,,Zatańcz zygzakiem – wygibasy z naszej klasy”

            https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht

10. Wiersz pt. „Moje zwierzątko”


 

MOJE ZWIERZĄTKO

Krysia ma papugę,
a Milenka psa.
Ola cztery rybki,
Ewa koty dwa.

Staś hoduje trzy myszki,
A Tola królika,
kanarka ma Tomek,
a Jola chomika.

Każdy swe zwierzątko,
pielęgnuje sam,
no a ja codziennie,
o koteczka dbam.

 

Rozmowa na podstawie wiersza o zwierzątkach, które są w nim wymienione. Przeliczanie zwierząt występujących w wierszu.

 • Cele: - utrwalenie znajomości cyfr 0-10,

-doskonalenie umiejętności przeliczania,

- rozwijanie logicznego myślenia


 

11. Zabawa matematyczna- dodawanie na konkretach.

Papuga, pies, 4 rybki, 2 koty- przelicz ile jest zwierzątek?
1+1+4+2= ?

3 myszki, królik, kanarek i chomik- ile to zwierzątek?
3+1+1+1=?

 

12. Karty pracy:


 

    

 

 


 

 


 

 

 

 

Propozycje do realizacji od 11.05.2020

 

Temat dnia: Jak powstaje chleb?

 

 1. Legenda o chlebie https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-jak-chleb-w-kamien-sie.html

Pytania do tekstu: 

 • kim/ czym było opowiadanie? 

 • Co wydarzyło się na początku? 

 • Co gospodarz znalazł w worku?  Czy to możliwe? (mogło się to wydarzyć naprawdę?)

 • Gospodarz dostał nagrodę lub karę za swoje postępowanie?

 • Jak Ty zachowałbyś się na miejscu bohaterów?

 • Zdarzyło ci się kiedyś komuś pomóc? Jak się wtedy czułaś/ czułeś? 

 • Jak skończyło się opowiadanie? Wymyśl inne zakończenie tej legendy – to pytanie jest (moim zdaniem) najważniejsze w tego typu zadaniach, ponieważ rozwija wyobraźnię i sprawność językową dziecka. Ustalanie kolejności wydarzeń jest istotne i kształtowane w różnych zadaniach. Polecam

   

2. Liczenie słów w zdaniu przy pomocy patyczków. Dla chętnych dzieci podział na sylaby przez wyklaskiwanie.


Chleb jest bardzo zdrowy.
Kłosy są żółte jak słońce.
Zboże rośnie na polu.
Ziarno mieli się na mąkę.

 

3. Określanie położenia - ustawianie przedmiotu (jakiegokolwiek) na stole z uwzględnieniem określeń – na, za, przed, po lewej, po prawej, pod.
Dziecko buduje jak najdłuższe zdania.

Przykład: klocek leży po prawej stronie stołu.

 

4. Praca plastyczna – pieczywo

Dowolność wykorzystania- dziecko może pomalować kolorowankę, wykleić ją materiałem spożywczym (klej + ryż/kasza) lub plastycznym (bibuła, papier kolorowy, plastelina), przerysować wg wzoru lub wykonać własny rysunek.

 

 5. Zabawa muzyczna do piosenki ludowej Zasiali górale. W trakcie zwrotki – wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo.

W trakcie refrenu – rytmiczne uderzanie w kolana na zmianę z rytmicznym klaskaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs

6. „Od ziarenka do bochenka”

https://drive.google.com/file/d/1yJLk-NFIl2gbJW3qbI8eftdptapYy-h_/view?usp=sharing

 

 7..„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”- słuchanie fr. wiersza H. Bechlerowej, wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu. „Przysmaki zwierząt”- oglądanie obrazków zwierząt (kogut, kura, koń, krowa, królik) oraz obrazki przysmaków (ziarno, siano, trawa, marchewka ), próba nazywania zwierząt oraz ich przysmaków. Rozwijanie zainteresowania zwierzętami żyjącymi na wsi.


 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. Stanął Filik przy kurniku. - Czy chcesz mleka, koguciku? Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. - Lubisz mleko? - Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. Do królika kotek podszedł. - Pij, pij mleczko, bardzo proszę! Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje. - Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku. Więc do krówki poszedł kotek. Czy na mleko masz ochotę? Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane. Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla. Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący. Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie. Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka. Wraca kotek. Koło płotka. Na ścieżynce jeża spotkał. Jeżyk woła go z daleka: - Bury kotku, daj mi mleka! O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie.

 

 


 

Pytanie: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie).

Pytanie: Co jedzą kozy? ( siano, marchew, kukurydzę, groch).

Pytanie: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce, które spijają za pomocą trąbki)

Pytanie: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, nasiona drzew liściastych- żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby).

Pytanie: Co lubią jeże? ( owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie jaja. Piją mleko matki- są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem).


 

8. Proszę skorzystać z obrazków poniżej (wyciąć i poukładać w dobrej kolejności).

 

 

Propozycje do realizacji od 18. 05.2020

Temat: Majowa łąka

 

1. Zapraszam was na majową wycieczkę po łąceBędziecie miały okazję poznać jej mieszkańców. Zobaczyć jak wyglądają z bliska, posłuchać ich i przy okazji dowiedzieć czegoś ciekawego na ich temat.

 https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI  Mieszkańcy łąki – film o robakach bajka edukacyjna dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=5T006h6Y6Sw  Bajka o biedronce – Łąka.


 

2. Proponuję wam naukę piosenki - BĄKI Z ŁĄKI | Urwisowo - Przyjrzyjmy się z bliska owadom, które latają wokół nas na łące. Dowiecie się kto zbiera pyłek i zapyla kwiaty. Zapraszamy do mikroświata bąków, biedronek, trzmieli, muszek oraz pszczółek..https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak 

3. Zabawa z wierszem pt. „Łąka” M. Buczkówna (do nauki)

Na łąkę trzeba iść rano
Kiedy jeszcze jest rosa –
Cichutko przystanąć
I słuchać
Jak brzęczy pszczoła jak bąk a jak osa
Patrzeć jak skrzydła motyli
Zamykają się i otwierają
Jak mała biedronka
Na łódce z listka płynie
Po zielonym kołysaniu –
A potem trzeba się pochylić
Nad każdym kwiatem
I zapytać jak mu na imię

4. Poznajcie i zapamiętajcie nazwy tych kwiatów  https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk 

 

5. Filmowa zagadka i ćwiczenie na uważność/ oglądajcie uważnie/ https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU

ile nazw kwiatów zapamiętaliście?/ podzielcie wyrazy na sylaby:

mak
niezapominajka
kaczeniec
mięta
koniczyna
mniszek
rumianek

Czy  już potrafisz te kwiaty rozpoznać na łące / warto to sprawdzić na wycieczce.

6. A tu jeszcze filmik o robalach, mam nadzieję że się ich nie boicie. Obejrzyjcie film bo warto poznać te najczęściej spotykane insekty i owady oraz być ich znawcą, czyli entomologiem :)/ https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI

 

    

  

 

7. Audiobook „Łąkowa orkiestra” – posłuchajcie bajki  https://www.youtube.com/watch?v=0oRJZj6VzEs

8. Posłuchajcie i spróbujcie nauczyć się piosenki pt. „ W zieleni łąka majowa” https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg. Możecie wykonać do niej własny układ taneczny.

  9. „Majowa łąka” – działania plastyczne pozostawiam do wyboru, wybierz to, które zainteresowało cię najbardziej:


 

10. W tym zadaniu utrwalamy nazwy owadów mieszkających na łące: „Mieszkańcy łąki – zagadki”  https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X.

11. Ćwiczenia grafomotorycznehttp://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-wiosna.pdf11. Rysuj po kropkowanych śladach tak aby kształty rysunków stały się wyraźne. Gdy wszystkie linie zostaną poprawione, przygotowaną kolorowankę starannie pokoloruj, tworząc barwny obrazek.


Prosimy rodziców o dobiór podręcznkików w godzinach 9-15

 

Propozycje do realizacji od 25.05.2020

Temat: Moja rodzina!

1. Usiądźcie teraz wygodnie i porozmawiajcie z rodzicami o nich, czyli o mamie i tacie. (wypowiedzi dzieci nakierowane pytaniami rodzica)

- kim jest mama, jaki ma zawód, gdzie pracuje, co robi w pracy?

- co mama robi w domu?

- w czym mogę jej pomóc?

- kim jest tata, jaki ma zawód, gdzie pracuje, co robi w pracy?

- czym zajmuje się tata w domu?

- jak mogę mu pomóc?

2. Zapoznaj się z treścią wiersza J. Koczanowskiej ,,Mama i tata''. Poproście mamę lub tatę by przeczytali Wam wiersz:

Mama i tata”

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie

Rozmowa na temat wiersza:

- Kim dla dzieci jest tata i mama?

- Za co dzieci dziękują rodzicom?

Aktywne słuchanie wiersza (mama lub tata czytają wiersz, a dziecko dopowiada końcowe słowa wersów):

Mama i tata to nasz świat ... (cały)

ciepły, bezpieczny, barwny... (wspaniały)

to dobre, czułe, pomocne... (ręce)

i kochające najmocniej... (serce)

To są wyprawy do kraju... (baśni)

wakacje w górach, nad morzem... (na wsi)

loty huśtawką, prawie do... (słońca)

oraz cierpliwość co nie ma... (końca)

Kochana Mamo, Kochany... (Tato)

dzisiaj dziękować chcemy Wam... (za to)

że nas kochacie, że o nas... (dbacie)

i wszystkie psoty nam... (wybaczacie)

3. Teraz trochę ruchu nie zaszkodzi: https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

4. Postarajcie się rozwiązać zagadki:

Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej? (mama)

Wszystko zrobić potrafi w domu.
O tajemnicach nie powie nikomu.
Często z nim w piłkę nożną gramy
I bardzo, bardzo go kochamy. (tata)

To z nimi mieszkamy,
Bardzo ich kochamy.
Często są zmęczeni
Więc im pomagamy (rodzice, rodzina)

5.  Posłuchajcie teraz piosenek o osobach Wam najbliższych ,,Piosenka o rodzinie''-  Mała Orkiestra Dni Naszych ,  „ Moja wesoła rodzinka”, „Jesteś mamo skarbem mym” https://youtu.be/OpRTsApxNX0

 https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

Zaproście rodziców do wspólnego tańca przy piosenkach, nie zapomnijcie mocno przytulić rodziców. Możecie również zorganizować mały występ specjalnie dla mamy i taty.

6.  A teraz kilka propozycji na wykonanie niespodzianki dla rodziców. Do dzieła :

- Bukiecik dla kochanych rodziców https://pl.pinterest.com/pin/475340935645603519/

7. Praca grafomotoryczna:

 

 


8.   Zatańczcie całą rodzinką do piosenki GUMMY BEAR  i bawcie się świetnie! https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Pozdrawiam i do zobaczenia!