Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Odpłatność
Odpłatność
 

Odpłatność za przedszkole

 

 

Zobowiązuje się rodziców do dokonywania wpłat za przedszkole

do 10-tego każdego następnego miesiąca

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze do 5-ciu godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00

Na podstawie uchwały  Nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków :

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objetych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej obowiązuje do dnia w którym upływa termin ważności Karty. Rodzice chcący nadal korzystać z ulg i zniżek wynikających z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu. Niespełnienie tego obowiązku skutkuje zmianą wysokości opłaty za przedszkole. 

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

Żywienie:
7,00 zł.- 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad)
5,25 zł. - 2 posiłki (II śniadanie, obiad)
3,50 zł. - 2 posiłki (śniadanie, II śniadanie)