Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Wydarzenia
 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 
Rodzice składają wnioski w rekrutacji uzupełniającej do danego przedszkola na adres mail: przedszkole150@vp.pl w terminie: 25.05 - 02.06.2020r.
Do 3 czerwca 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia.
Rekrutacja odbywa się poza elektronicznym systemem Formico.

 

 

KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i MEN zajęcia w Samorządowym Przedszkolu Nr 150 w Krakowie zostają zawieszone do 10.04.2020 r.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną.

Skany , ewentualnie zdjęcia wypełnionych i podpisanych wniosków oraz wymaganych załączników prosimy przesyłać na adres przedszkole150@vp.pl do dnia 31.03.2020.

Obowiązkowe szczepienia można udokumentować np. zdjęciem z książeczki zdrowia dziecka.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego (tj. 24-28 lutego 2020 r.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

2 – 31 marca 2020 r.

 

25 maja – 2 czerwca 2020 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2020 r.

 

do 3 czerwca 2020 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 kwietnia 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

 

18 – 25 czerwca 2020 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja